Danny Arao logo
Danny Arao online
Danny Arao online
Danny Arao online
HOME > Selected Writings > Pinoy Weekly > Tunay na halaga ng pera ngayon (19-25 July 2006)

Pinoy Weekly logo; click image to go to list of articles

LIST OF ARTICLES


Mababasa rin ang kolum na ito
sa Pinoy Weekly Online
URL http://www.pinoyweekly.org/pw5-28/op_ed/ed-5_28_3.htm

Tunay na halaga ng pera ngayon

Pinoy Weekly | Konteksto (kolum ni Danilo A. Arao)

Ni Danilo Ara�a Arao
Pinoy Weekly (Vol. 5, No. 28, 19-25 July 2006), pp. 7, 15

Napabalitang ang mga barya natin ngayon ay mas mura na ang pagkakagawa kumpara sa mga dating inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Para makatipid at maiwasan ang smuggling ng mga barya natin, ang mga P1 barya ay binawasan ang bigat mula 6.1 gramo papuntang 5.35 gramo. Kung noon ay 75% copper at 25% nickel ang mga P1 barya, ngayon ay nickel-covered steel na lamang ang mga ito.

Literal na mas mababa ang halaga ng mga barya natin ngayon. Pero ang mas nakakabahala ay ang pagbagsak sa tunay na halaga ng mga hawak na pera natin ngayon dahil sa tuluy-tuloy na pagtaas ng mga bilihin.

May pag-amin naman ang pamahalaan sa negatibong epekto ng pagtataas ng presyo ng langis at ng value-added tax (VAT) mula 10% papuntang 12 porsyento. Madali itong mapapansin sa tantos ng implasyon (inflation rate). Batay sa datos ng National Statistics Office (NSO) noong Hunyo 2006, umabot diumano ang tantos ng implasyon sa 6.7 porsyento. Pero mabilis pa ring nilinaw ng pamahalaan na hindi hamak na maganda pa rin ang kalagayan ng presyo. Sa isang banda, hindi pa naman daw umaabot sa double-digit ang tantos ng implasyon. Ibig sabihin, hindi naman sobra-sobra ang pagtaas ng presyo ng bilihin kung susuriin ang mga opisyal na datos.

Alam mo sigurong ang tantos ng implasyon ay batay sa consumer price index (CPI) na nagpapakita ng pagtaas o pagbaba sa presyo ng ilang piling produkto sa loob ng isang panahon. Sa kaso ng NSO, pinili ang 2000 bilang batayang taon ng pagkukumpara sa pagbabago ng presyo ng bilihin sa kasalukuyan.

Nagagamit ang CPI para ikompyut ang kakayahang bumili ng piso (purchasing power of the peso o PPP). Sa pamamagitan ng PPP, nalalaman natin ang tunay na halaga ng ating pera bunga ng pagbabago sa presyo ng mga bilihin ngayon kumpara noong 2000.

Kung susuriin ang CPI noong Hunyo 2006, lumalabas na ang tunay na halaga ng piso ngayon ay P0.72 lamang. Ibig sabihin, ang P100 hawak natin ngayon ay kaya lang makabili ng mga produktong noong 2000 ay nagkakahalaga lang ng P72.

Malinaw sa halimbawang ito na sa loob ng anim na taon, may 28% na nawala sa tunay na halaga ng ating pera.

Para sa mga nakatira sa National Capital Region (NCR), ang PPP ay P0.71. Mula sa datos na ito, malalaman nating ang tunay na halaga ng minimum na arawang sahod na P350 sa NCR ay P248.50 lamang.

Sa darating na state-of-the-nation address (SONA) ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, asahang gagamitin niya ang mga estadistika para patunayang hindi naman masyadong mataas ang presyo ng mga bilihin sa kasalukuyan.

Pero malinaw na ang tunay na halaga ng pera natin ngayon ay patuloy na bumubulusok, kaya nga patuloy ang panawagan para magkaroon ng makabuluhang pagtataas ng sahod at pagkokontrol sa presyo ng mga bilihin.

Para makipag-ugnayan sa awtor, pumunta sa www.dannyarao.com


HOME > Selected Writings > Pinoy Weekly > Tunay na halaga ng pera ngayon (19-25 July 2006)

Page last updated: 26 July 2006
All rights reserved.
� 1999-2006 / Danilo A. Arao