Danny Arao logo
Danny Arao online
Danny Arao online
Danny Arao online
HOME > Selected Writings > Alam ng Cagayan Valley > Alternatibong Pamamahayag (14-31 Mar 2004)

Alam ng Cagayan Valley logo; click image to go to list of articles

LIST OF ARTICLES

Alternatibong Pamamahayag
sa Panahon ng Ligalig at Hikahos

Danilo A. Arao column photoKONTEKSTO
Danilo Ara�a Arao
Alam ng Cagayan Valley (Vol. 1, No. 1)
14-31 March 2004, pp. 6, 15

Madaling tanggihan ang imbitasyong magsulat para sa isang publikasyong may limitadong sirkulasyon. Bakit nga naman papatulan ito? Hindi naman ito tuntungan para sumikat at magkapera!

Para sa mga mamamahayag na gustong sumikat, mahalagang magsulat lang para sa mga publikasyong kilala na. Para naman sa mga gustong magkapera, dapat piliin ang mga internasyunal na publikasyon na nagbabayad ng dolyar. Ang mga karakter na ganito ay hindi nagdadalawang-isip na magpagamit sa ilang mga grupo at indibidwal kapalit ng malaking halaga. Sa panahon ng eleksyon, kilala natin ang ilang mamamahayag na ginagamit ang anumang natitira sa kanilang kredibilidad para protektahan ang kanilang mga "paboritong" kandidato.

Ang mga ambisyong sumikat at magkapera ay walang lugar sa pamamahayag. Dahil sa nangyayaring ligalig at hikahos, tayo ay nagsusulat dahil kinakailangan. Hindi tayo umaasa ng malaking pera kapalit ng ating pagtatrabaho. Ang paglalagay ng ating pangalan bago magsimula o pagkatapos ng ating artikulo ay hindi para sumikat tayo. Ito ay para lamang malaman ng interesadong grupo o indibidwal kung sino ang responsable sa datos at pagsusuring nabasa.

Nakakalungkot isiping may mga pumapasok sa larangan ng pamamahayag dahil sa prestihiyo at kapangyarihang nakakabit sa propesyong ito. Umabot na nga sa puntong ang kredibilidad ng isang mamamahayag ay ginagamit bilang batayan ng pagtakbo sa eleksyon o paghirang bilang opisyal ng gobyerno. Alam nating ang dalawang tumatakbo bilang bise presidente ng ating bansa ay mula sa larangan ng pamamahayag.

Kung susuriin ang kasaysayan ng pamamahayag sa ating bansa, mapapansing ang alternatibong pamamahayag ay umusbong bunga ng kolonisasyon. Ang ganitong uri ng pamamahayag ay tumuligsa sa opresyon at eksploytasyon at nakiisa sa pakikibaka para sa pagbabago.

Hanggang ngayon, patuloy pa ring makikita ang sigla ng alternatibong pamamahayag sa iba't ibang porma ng midya, sa pambansa at pang-komunidad na saklaw. Habang ang krisis sa lipunan ay nariyan, habang ang pang-aapi sa masang anakpawis ay nangyayari, maaasahan ang mga alternatibong mamamahayag na magsuri ng realidad sa pamamaraang hinahamon ang mga establisadong struktura at institusyon. Sa tradisyon ng Kalayaan ng Katipunan, ang panawagan para sa tunay na kalayaan at demokrasya ng ating bayan ay magpapatuloy.

Madaling tanggihan ang imbitasyong magsulat para sa isang publikasyong may limitadong sirkulasyon. Pero para sa mga alternatibong mamamahayag na katulad ko, isang karangalan ang magsulat dahil isa na naman itong pagkakataon para maisiwalat sa mas maraming mambabasa ang kamalian ng ating sistema.

Magmula ngayon, ating suriin ang KONTEKSTO ng mga problemang kinakaharap ng ating bayan para matalas nating suriin ang ating kasalukuyan at ang kinabukasan.

Para sa inyong komentaryo, magpunta sa http://www.dannyarao.com


HOME > Selected Writings > Alam ng Cagayan Valley > Alternatibong Pamamahayag (14-31 Mar 2004)

Page last updated: 24 March 2004
All rights reserved.
� 1999-2004 / Danilo A. Arao