Danny Arao logo
Danny Arao online
Danny Arao online
Danny Arao online
HOME > Selected Writings > Alam ng Cagayan Valley > Nick Joaquin: Pag-alala sa Panahon ng Pagyao (29 Apr-4 May 2004)

Alam ng Cagayan Valley logo; click image to go to list of articles

LIST OF ARTICLES

Nick Joaquin (1917-2004):
Pag-alala sa Panahon ng Pagyao

Danilo A. Arao column photoKONTEKSTO
Danilo Ara�a Arao
Alam ng Cagayan Valley (Vol. 1, No. 6)
29 Apr-4 May 2004, pp. 6, 15

Ang pagkamatay ng isang tao ay okasyon para alalahanin kung paano siya nabuhay. Sa pagyao ni Nicomedes "Nick" Joaquin, isang Pambansang Alagad ng Sining, noong Abril 29, 2004 sa edad na 86, alalahanin natin ang kanyang naging kontribusyon sa pamamahayag.

Ipinanganak noong Mayo 4, 1917 sa Paco, Maynila, siya ay naging mamamahayag kahit nakatapos lang siya ng ikatlong taon sa V. Mapa High School. Nagsimula siya bilang proofreader ng Philippines Free Press at umangat sa puwesto nang mahirang na patnugot at essayist na gamit ang nom de plume na Quijano de Manila. Noong 1970, umalis siya sa Philippines Free Press at naging patnugot ng Philippine Graphic at tagapaglimbag ng Women's Weekly.

Bukod sa kanyang maraming karangalan sa larangan ng malikhaing pagsulat, tinanggap niya ang Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication Arts noong 1966. Makalipas ang sampung taon, siya ay naging Pambansang Alagad ng Sining.

Mainam na basahin ang kanyang mga lathalain, na karamiha'y personality profiles, na nasa kanyang mga librong tulad ng Reportage on Lovers (1977), Nora Aunor & Other Profiles (1977) at Gloria Diaz & Other Delineations (1977). Nagsusulat siya sa paraang madaling maintindihan ng mambabasa, gamit ang mga simpleng salita at direktang pagkukuwento ng mga mahahalagang pangyayari at sirkumstansya.

Ang kanyang pagkamatay ay dahilan para magdalamhati, pero ito rin ang panahon para sa pagninilay-nilay, pag-intindi at pag-alala.

Para sa inyong komentaryo, magpunta sa http://www.dannyarao.com


HOME > Selected Writings > Alam ng Cagayan Valley > Nick Joaquin: Pag-alala sa Panahon ng Pagyao (29 Apr-4 May 2004)

Page last updated: 2 May 2004
All rights reserved.
� 1999-2004 / Danilo A. Arao