Danny Arao logo
Danny Arao online
Danny Arao online
Danny Arao online
HOME > Selected Writings > Alam ng Cagayan Valley > High School Readiness Test: Dagdag Pasanin (22-28 Apr 2004)

Alam ng Cagayan Valley logo; click image to go to list of articles

LIST OF ARTICLES

High School Readiness Test:
Dagdag Pasanin ng mga Estudyante,
Guro at Magulang

Danilo A. Arao column photoKONTEKSTO
Danilo Ara�a Arao
Alam ng Cagayan Valley (Vol. 1, No. 5)
22-28 April 2004, pp. 6, 15

Magkakaroon ng High School Readiness Test sa Mayo 24. Ayon sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd), layunin nitong maintindihan ng mga papasok sa hayskul ang mga sabjek na ituturo sa antas na ito.

Ang mga gradweyt ng Grade VI na makakakuha ng mababang marka sa pagsusulit na ito ay papaloob muna sa isang Bridge Program in English, Science and Mathematics na ipapatupad simula School Year 2004-2005. Sa madaling salita, dapat muna nilang ipasa ang programang ito para makatuntong sa unang taon ng hayskul.

Bukod sa Agham at Matematika, pansining ang prayoridad ng pamahalaan ay pagpapahusay ng wikang Ingles. Kung talagang seryoso ang pamahalaan sa pagpapahusay ng komunikasyon sa loob ng bansa, hindi ba't nararapat lamang na mas tutukan ang pagpapaunlad ng Filipino bilang wikang pambansa? May direktang kaugnayan ang pagkakasama ng Ingles sa Bridge Program sa mga pahayag ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na ang wikang ito ay dapat na pangunahing midyum ng pagtuturo.

Ayon sa pahayag ng DepEd, dalawang taon daw itong pinagplanuhan. Pero nakapagtatakang ang memorandum ng implementasyon ng Bridge Program (i.e., DepEd Memorandum No. 147) ay ipinalabas lamang noong Marso 18. Sa isa pang memorandum (i.e., DepEd Memorandum No. 165), ang treyning ng mga gurong magtuturo sa Bridge Program ay ginanap noong Abril 12-16 (Luzon) at Abril 19-23 (Visayas at Mindanao).

Masyadong maikli ang panahon para sa preparasyon ng mga guro. Kaya ba ng limang araw na treyning na ibigay ang karampatang kaalaman sa pagtuturo sa mga klaseng remedial para sa buong school year? Kahit na sabihing may sapat na karanasan ang mga gurong magturo ng tatlong nabanggit na sabjek, iba pa rin ang katangian at oryentasyon ng klaseng remedial. Ang mga estudyanteng nakapaloob dito ay malamang na mabagal umintindi kaya kailangang maging mapanlikha sa paraan ng pagtuturo at magkaroon ng maraming gawain. Hindi kasya ang limang araw para makapagtakda ng pamantayan sa pagtuturo ng tatlong sabjek.

Subalit ang kakulangan sa preparasyon ay isa lang sa maraming usapin. Dapat ding suriin ang esensya ng Bridge Program na ito. Paano maipapaliwanag ang sitwasyong nakapasa sa Grade VI ang isang estudyante pero hindi pala siya handa para maintindihan ang kurikulum sa hayskul? Hindi ba't ang pagtatapos sa elementarya ay sapat nang dahilan para dumeretso sa susunod na antas? Kung mayroon mang hindi handa sa hayskul, hindi ba't bumagsak na sila't nakatakdang umulit ng Grade VI sa susunod na school year?

Malinaw na ang mga estudyanteng mapapaloob sa Bridge Program ay mapag-iiwanan ng mga dati nilang kaklase sa Grade VI na pinalad makapasok sa hayskul. May epekto ito sa personal na disposisyon ng mga estudyante, lalo na ang pagsusuri ng kanilang kakayahan.

Para sa mga magulang ng mga estudyanteng kukuha ng Bridge Program, ito ay dagdag bayarin dahil sa halip na apat na taon lang nilang pag-aaralin ang kanilang anak, magkakaroon ng dagdag na isa pang taon. Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap para sa mga magulang na magpaaral kahit sa pampublikong paaralan dahil hindi naman sagot ng estado ang baon ng mga estudyante at ang iba pang pangangailangan sa eskuwelahan.

Sa huling pagsusuri, hindi maiiwasang isiping ito ay paraan ng DepEd para bawasan ang pumapasok sa mga pampublikong hayskul. Sa papaliit na badyet sa edukasyon, nasa interes ng pamahalaang bawasan ang enrolment sa mga pampublikong eskuwelahan para mas makatipid.

Nasisilip ang ganitong anggulo dahil may pahayag ang ilang opisyal ng DepEd na kung ayaw ng magulang na kumuha ng High School Readiness Test ang mga anak nila, maaari naman nilang ipasok ang kanilang mga anak sa mga pribadong paaralan. Pero siyempre, mahirap mangyari ito dahil sa taas ng matrikulang babayaran kung sakali.

Para sa pamahalaan, may nakatagong adyenda sa pagkakaroon ng High School Readiness Test sa Mayo 24 kaya gayun na lang ang pagmamadaling ipatupad ito. Tandaang walang dagdag na badyet sa edukasyon dahil reenacted ang pambansang badyet para sa taong 2004.

Para sa inyong komentaryo, magpunta sa http://www.dannyarao.com


HOME > Selected Writings > Alam ng Cagayan Valley > High School Readiness Test: Dagdag Pasanin (22-28 Apr 2004)

Page last updated: 27 April 2004
All rights reserved.
� 1999-2004 / Danilo A. Arao