Danny Arao logo
Danny Arao online
Danny Arao online
Danny Arao online
HOME > Selected Writings > Alam ng Cagayan Valley > Liwanag at Apoy bilang Simbolo at Instrumento (1-7 Apr 2004)

Alam ng Cagayan Valley logo; click image to go to list of articles

LIST OF ARTICLES

As a sign of solidarity, Bulatlat.com posted this article on its website. The full text and a photograph of the candle-lighting activity are available at URL http://www.bulatlat.com/news/4-8/4-8-liwanag.html.

Liwanag at Apoy bilang Simbolo at Instrumento

Danilo A. Arao column photoKONTEKSTO
Danilo Ara�a Arao
Alam ng Cagayan Valley (Vol. 1, No. 2)
1-7 April 2004, pp. 6, 15

Bandang alas-sais ng gabi noong Marso 19, hindi nagpasakop sa gabi ang may 100 estudyante, guro at kawani ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) sa Diliman, Quezon City. Sa pagsisindi ng kandila bilang pag-alala sa paglusob ng Estados Unidos sa Iraq isang taon na ang nakalipas, pansamantalang nagambala ang kadiliman para ipakita ang ilaw ng katotohanan.

Simboliko ang mga kandilang sinindihan para alalahanin ang mga nasawi sa giyera ng agresyon ng Estados Unidos at ang global na manipestasyon ng hegemonya sa kasalukuyang panahon.

Habang nakasindi, may ilang kandilang inilagay sa may damuhan para ipakita ang mga katagang "No to War." Sa pamamagitan ng mga kandila, malinaw na naihatid ang mensahe ng okasyong ginanap sa Sunken Garden.

Sa kabila ng unti-unting pagdilim, kita pa rin ang mga nagsalita dahil sa tanglaw ng mga kandila. Kinondena nilang lahat ang giyera ng agresyon sa Iraq at ipinaliwanag ang mga abstraktong konsepto ng imperyalismo at pasismo.

Simboliko ang paggamit ng kandila bilang tanglaw sa kadiliman. Ipinakita ang agresyon bilang instrumento ng mga kampon ng kadiliman at ang mga kandila bilang salik sa pagkakaroon ng kaunting liwanag.

Sa puntong ito, nararapat ding suriin ang esensya ng liwanag at apoy sa ating pagkilos para sa pagbabago.

Itinatago ng kadiliman ang katotohanan, kaya nga ang mga nasa kapangyarihan ay ginagawa ang lahat para ipakita lang ang isang realidad na pabor sa kanilang patuloy na panunungkulan.

Tulad ng isang maluwag na silid na wala sa gitna ang ilaw, kaunti lang ang nasisilayan ng liwanag. Samantala, madilim ang kalakhang bahagi kaya ang mga naroon ay kailangang mangapa at magpunta sa lugar na maliwag para malinaw na makakita.

Sa ating pagsilay sa liwanag, nakikita natin ang realidad ng lipunang ginagalawan. Sa malalimang pagsusuri, napapansin ang umiiral na kontradiksyon at ang nangyayaring opresyon at eksploytasyon. Kaya nga ang pagkondena sa umiiral na kalagayan at ang panawagan para sa pagbabago ay unti-unting naiintindihan.

Subalit ang pagkilos ng mas nakararami ay mangyayari lamang kung makikita at mararamdaman ang apoy na pinagmumulan ng liwanag. Ang init ng apoy ay nagpapaliyab ng damdamin, at ang sakit ng pagkapaso ay nakakapukaw sa natutulog na pandama.

Kailangang suriin nang mabuti ang apoy para mapansing nangingibabaw ang kulay na pula sa dilaw at asul. Sa pagkilos ng isang grupo o indibidwal, kailangang malaman ang ang iba't ibang kulay sapagkat ito ang batayan ng antas ng paglahok.

Tulad ng sinabi sa isang kanta, totoong walang magagawa ang isang maliit na kandila para magbigay-liwanag, pero ang pinagsama-samang mga kandila ay kayang pansamantalang gambalain ang opresyon ng kadiliman.

Hindi inaasahan ang okasyon ng paggunita sa pamamagitan ng pagsisindi ng maraming kandila na maghahatid ng kaukulang pagbabago. Ito ay sapat lamang para magbigay ng simbolikong pagtutol sa nangyayari sa lipunan, at ang pangako ng mga naroon na ipagpatuloy ang pagkilos.

Pero maaasahan nating hindi lang simbolo ang apoy at liwanag sa ating pakikibaka. Sa kasaysayan ng pag-aalsa laban sa mga kolonyalistang Kastila at Amerikano, hindi kandila ang ginamit kundi ang sulo. Ang huli ay mas matagal ang liwanag, bukod pa sa mas maalab ang apoy na nanggagaling rito.

Hindi lang simbolo ng pagkilos ang sulo kundi isang sandata. Sa pamamagitan ng apoy mula rito, matagumpay na sinunog ang ilang institusyong ginamit para masiil ang demokratikong karapatan ng mamamayan. Hindi lang ito nagsilbing simbolikong tanglaw sa dilim, ito ay ginamit para literal na durugin ang kaaway.

Sa ating pagninilay-nilay sa kasalukuyang panahon, mahalagang malaman ang gamit ng apoy at liwanag hindi lang bilang simbolo, kundi bilang instrumento.

Para sa inyong komentaryo, magpunta sa http://www.dannyarao.com


HOME > Selected Writings > Alam ng Cagayan Valley > Liwanag at Apoy bilang Simbolo at Instrumento (1-7 Apr 2004)

Page last updated: 10 April 2004
All rights reserved.
� 1999-2004 / Danilo A. Arao